Sunday, 23/01/2022 - 18:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Khôi Kỳ

Tiểu học Khôi Kỳ đến với Địa chỉ đỏ

Thực‌ ‌hiện‌ ‌Kế‌ ‌hoạch‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌chào‌ ‌mừng‌ ‌kỉ‌ ‌niệm‌ ‌76‌ ‌năm‌ ‌ngày‌ ‌Thành‌ ‌lập‌ ‌QĐND‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌22/12/1944-‌ ‌22/12/2020.‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌Kế‌ ‌hoạch‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌chăm‌ ‌sóc‌ ‌Nghĩa‌ ‌trang‌ ‌, thăm hỏi và động viên gia đình chính sách, người có công vơi cách mạng.‌ ‌

Ngày‌ ‌7/12/2020,‌ ‌Liên‌ ‌đội‌ ‌đã‌ ‌phối‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌Ban‌ ‌giám‌ ‌hiệu,‌ ‌Công‌ ‌đoàn‌ ‌nhà‌ ‌trường‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌cho‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌khối4‌ ‌5‌ ‌đến‌ ‌dâng‌ ‌hương‌ ‌và‌ ‌làm‌ ‌công‌ ‌tác‌ ‌vệ‌ ‌sinh,‌ ‌chăm‌ ‌sóc‌ ‌Nghĩa‌ ‌trang‌ ‌liệt‌ ‌sĩ‌ ‌xã‌ ‌Khôi‌ ‌Kỳ‌. Cũng năm trong chuỗi hoạt động Liên đội đã đến thăm gia đình mẹ liệt sĩ Lê Thị Thái, Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc xóm Đức Long xã Khôi Kỳ huyện Đại Từ. Đây‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌thường‌ ‌niên,‌ ‌nằm‌ ‌trong‌ ‌kế‌ ‌hoạch‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌Đoàn‌ ‌-‌ ‌Đội‌ ‌của‌ nhà‌ ‌trường‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌học.‌ ‌Qua‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌này,‌ ‌các‌ ‌em‌ ‌được‌ ‌hiểu‌ ‌thêm‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌hành‌ ‌động‌ ‌đền‌ ‌ơn‌ ‌đáp‌ ‌nghĩa. ‌Ngoài‌ ‌ra‌ ‌đây‌ ‌cũng‌ ‌là‌ ‌dịp‌ ‌để‌ ‌các‌ ‌em‌ ‌tưởng‌ ‌nhớ đến‌ ‌các‌ ‌anh‌ ‌hùng‌ ‌liệt‌ ‌sĩ‌ hững người đã có công với cách mạng ‌đã‌ ‌hy‌ ‌sinh‌ ‌xương‌ ‌máu‌ ‌vì‌ ‌độc‌ ‌lập‌ ‌tự‌ ‌do,‌ ‌vì‌ ‌an‌ ‌ninh‌ ‌Tổ‌ ‌quốc.‌ ‌

Dưới‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌hoạt‌ ‌động:

 

 

 

Tác giả: Lê Kim Dung - TPT
Nguồn: HĐ Đội
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 69
Tháng 01 : 1.498
Năm 2022 : 1.498