1. Trần Thị Tuệ - Giáo viên - CTCĐ

 

2. Ngô Thị Dung - UVBCH công đoàn

 

3. Trần Thị Thúy - TB nữ công